Често Задавани въпроси


1.    Как да направя деловодна справка по електронен път?
Отговор: Можете да направите справка, като кликнете на рубриката Деловодна справка и следвате посочените указания.

2.    Как мога да проверя по електронен път информацията за дължими данъци и такси към Столична община?       

Отговор: Електронната справка за задължения и плащания е достъпна на сайта на Столична община на следния линк - https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

3.    Как мога да заявя по електронен път издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ?

Отговор: Порталът за електронни административни услуги на Столична община е достъпен на следния линк - https://usl.sofia.bg/ePortal/

4.    Къде са публикувани банковите сметки на районните отдели „Общински приходи“?

Отговор: Информацията е достъпна на следния линк - https://www.sofia.bg/bank-accounts

5.    Как мога да заявя извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване?

Отговор: Информацията е достъпна на следния линк - https://www.sofia.bg/web/guest/separate-collection/-/asset_publisher/oVpyOnvfpPLX/content/razdelno-s-birane-na-opasni-otpad-ci-ot-domakinstvata?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Fseparate-collection%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_oVpyOnvfpPLX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

6.    Как мога да заявя събиране на опасни отпадъци от домакинството?

„ Разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата“

Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка и месечно в Мобилен събирателен пункт. Актуален график за събиране на опасни отпадъци можете да видите тук.

За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци от Вашето домакинство позвънете на тел.  0885 401 300, фирма „Екосейф“ ООД

Безплатно ще приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

1. Живак и живаксъдържащи уреди (без луминесцентни лампи);

2. Лаково-бояджийски материали;

3. Домакински препарати и химикали;

4. Мастила и замърсени опаковки;

5. Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност;

6. Други видове опасни отпадъци, изхвърлени в съдовете за битови отпадъци или на територия – общинска собственост, чийто състав и свойства създават риск за човешкото здраве.

 7.    Къде мога да провера графика за събиране на едрогабаритни отпадъци?

Отговор: Информацията е достъпна на следния линк - https://inspectorat-so.org/графици/графици-едрогабаритен-отпадък/1155-графици-за-събиране-и-транспортиране-на-едрогабаритни-отпадъци

8.    Какъв е редът за записване за среща с кмета на Столична община, заместник-кметовете и секретаря на СО?

Отговор: Записването се извършва в Приемната на Столична община на ул. „11-ти Август“ №4, телефон 02/9377-582.

9.    Какъв е редът за записване за среща с председателя на Столичен общински съвет?

Отговор: Записването се извършва в кабинета на председателя на СОС на телефон 02/9377-591.

10.  Какъв е редът за записване за среща с главния архитект на Столична община?

Отговор: Графикът на приемното време за главния архитект на СО се публикува на следния линк - https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/841

11.   На какъв адрес се намира деловодството на Столична община и какво е работното му време?

Отговор: Центърът за информация и услуги на Столичната общинска администрация се намира на адрес гр. София, ул. „Московска“ №33, партер. Работното време е понеделник-петък от 07.30 до 19.30 часа и събота от 07.30 до 15.30 часа.