Коли и кемпери пренощуващи в Борисовата градина

Подробно описание

1. Освен безумния автомобилен поток, вече имаме и кемпери (един холандски и един италиански), които пренощуват до стадион"Българска Армия". Да, от няколко години е модерно да се преустройват камиони на кемпери.

2. Освен това дотолкова сте изпуснали от контрол ситуацията, че вече масово се поръчват таксита до обекти в парка - Маймунарника, заведението между стадиона и Колодрума и т.н.

Иначе, както винаги едно и също:

Закон за движение по пътищата:
Чл. 15 (7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм., бр. 37 от 2015 г.) Забранено е преминаването и паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини и детски площадки в населените места извън обозначените за това места. 

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО,
чл.36(5) В обществените зелени площи се забранява преминаването и паркирането на МПС с изключение на тези със специален режим.

Наредба за организация на движението на територията на СО,
чл.28. Забранява се движение на МПС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски ясли, градини и училища.

 

Единственото решение е в обещаваните от началник сектор "Контрол по паркирането" към Столичния инспекторат „умни“ бариери пропускащи само специални (полиция и т.н.) и обслужващи (само 07:00 до 09:00 часа) обектите в парка коли . Обещанията са от повече от една година.

В тази връзка моля да бъде предоставена информация за:

1. График или план за поставянето на „умни“ бариери.

2. Критерии за издаване на пропуск за обслужващи МПС имащи право на достъп от 07:00 до 09:00 часа.

3. Публикуване на информацията за издадени пропуски на обслужващи МПС.

Надявам се на адекватен отговор, а не на стандартния отговор-писмо до дирекция „Зелена система“, в който се казва, че Столичен инспекторат е отговорен за паркирането, а не за влизането на коли в парка или неподписани отговори като на сигнал http://call.sofia.bg/bg/Signal/Details/30852

Местоположение на проблема
[42.6845794444114,23.3366657494844]
бул. „Драган Цанков“ 10, 1164 София, България
район Средец
Уточняващ адрес
район Средец
София
булевард „Драган Цанков“
10
Статус
Получил отговор
Прикачени файлове
Коментари
Отговори
История