КАК ДА ПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА КОНТАКТНИЯ ЦЕНТЪР

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Контактният център е структурно звено на Столична община, което с помощта на съвременни технологии, изпълнява следните функции:
  • Регистрира и разпределя по компетентност към структурните звена на Столична община подадени сигнали за проблеми от неспешен характер.
  • Регистрира писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и сигнали за корупция на граждани и фирми.
  • Информира за услуги, процедури, нормативни разпоредби, функции и контакти към структурни звена на Столична община.
За връзка с Контактния център Вие може да ползвате:
Телефон: 0700 17 310

Като „потребител“ в тази електронна страница Вие можете да регистрирате сигнал за проблем, писмо, жалба, предложение, заявление за достъп до обществена информация и др. или да поискате информация по необходима за Вас тематика от компетентността на Столична община.

Можете да проследите състоянието (статусът) на регистрираните от Вас документи.

Можете да получите обща представа за регистрирани проблеми на територията на Столична община и за хода на тяхното отстраняване.

Регистрация в електронната страница на Контактния център

Можете да използвате услугите, които Ви предлага електронната страница на Контактния център на Столична община, като направите регистрация, но е възможно да имате достъп до част от тях и без да сте „регистриран“ потребител.

Регистрацията не е задължителна.

Всички потребители могат да регистрират сигнали и „искания за информация”, като зареждат форма с категориите и типовете информация, която се предоставя от Контактния център.

Нерегистрираните потребители имат възможност да подават сигнали или искания за информация и да преглеждат информацията на началната страница. При регистриране на конкретен сигнал с посочване на Е-мейл за известяване, потребителят ще получи съобщение на електронната си поща с адрес за достъп до сигнала в системата, чрез който ще може да го проследява.

За подаване на писма, жалби, заявления за достъп до обществена информация и др., регистрацията е задължителна.

Само регистрираните потребители имат допълнителна възможност да регистрират писма, жалби, сигнали за корупция и др. В голяма част от случаите на регистрация на писма, жалби и др. се съдържат лични данни и поради тази причина, те не са публично достъпни.

При регистриране на конкретен сигнал, писмо, жалба и др., потребителят ще получи съобщение на посочения в профила му Е-мейл, с адрес за достъп до системата, чрез който може да вижда номера и датата на деловодната регистрация на подадения от него документ и да проследява получаването на отговор.

Потребителите, подали заявление за достъп до обществена информация също получават по Е-мейл, адрес за достъп до системата, чрез който могат да виждат номера и датата на деловодната регистрация на подаденото заявление, но решението за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, съгласно изискванията на чл. 34,ал.3 и чл.39 от ЗДОИ.

Регистрираните потребители, за разлика от нерегистрираните, могат да виждат сигналите, исканията за информация, писамата, жалбите и др., които са подали, чрез бутон „Моите сигнали“ в падащото меню под потребителското си име (горе вдясно на екрана).

За регистрираните потребители се прилага улеснена схема за регистрация на сигнали, искания за информация, писама, жалби и др. - данните от регистрацията на потребителя автоматично се попълват като „данни за подателя“.

Регистрираните потребители имат достъп до меню за управление на профила си (за смяна на паролата).

Проследяване на сигнал

Всички потребители (регистрирани и нерегистрирани) имат възможност да проследят конкретен сигнал/искане за информация на началната страница на системата, като въведат номера му в полето под „Проследете сигнал“/“Проследете искане за информация“ и натиснат бутон „Търсене“, независимо от датата на подаване на сигнала/искането за информация.

Друга възможност за проследяване на сигнали, но само за подадените през последните 30 дни, е чрез избор на конкретния сигнал от маркировката му върху картата.

Абонамент

Регистрираните потребители имат възможност да се абонират за получаване на информация във връзка с конкретни сигнали, независимо дали са подадени от тях или от друг потребител. Абонирането се извършва след разглеждане на конкретния сигнал и натискане на бутона за абонамент в горния десен ъгъл на екрана, което автоматично включва конкретния сигнал в списъка на „Моите абонаменти.

Моля, прегледайте документа ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Тази електронна страница и информационната система на Контактния център са в опитна експлоатация. Възможно е през този период да възникнат непредвидени затруднения и грешки в работата на системата. Заедно с уверението, че ние ще правим всичко възможно за бързото им отстраняване, предварително Ви молим да ни извинените за затруднения, ако има такива.