*
В качеството ми на:
*

/наименование на дружеството/предприятието/организация/

*
*
*
УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,
С настоящото заявявам Мобилен екип за извършване на ваксинация на място в представляваното от мен дружество/предприятие/организация.
Общ брой на желаещите ваксина:
Вид ваксина Comirnaty/Pfizer vaccine Vaxzevria1 (previously Covid-19 Vaccine AstraZeneca) Covid-19 Vaccine Janssen Covid-19 Vaccine Moderna
брой ваксини от вид
Разполагате ли с подходящо помещение за извършване на ваксинационната кампания?
Разполагате ли с компютър в близост до помещението, което предлагате за извършване на ваксинацията?
Разполагате ли с принтер в близост до помещението, което предлагате за извършване на ваксинацията?
Разполагате ли с хладилник в близост до помещението, което предлагате за извършване на ваксинацията?
*
Регистрираните потребители нямат допълнителна проверка