ОПАСНО и НЕЗАКОННО спиране на МПС от органите на КАТ на територията на Столична Община

Подробно описание

На изхода на с. Владая в посока София-Център, срещу КПП-Владая на път Е871 дежурни екипи на КАТ разпределени на КПП-Владая регулярно осъществяват незаконно и опасно спиране за проверка на автомобили и камьони на самото пътно платно. В тази си част пътното платно е от една лента. В обратната посока лентите са две - дясна в посока гр. Перник, а лявата е отбивка за ляв завой към с. Владая.
Осъществявайки това незаконно спиране в леко отъпкана импровизирана отбивка от няколко сантиметра частично в дясно от платното, спрелият автомобил или камьон и стоящият от ляво полицай реално блокират на 90-100% единственото пътно платно в посока София-Център, а понякога дори частично и лявото платно в обратната посока за отбивка към с. Владая.
Съгласно Правилника за прилагане на ЗДД, спиране за проверка на МПС може да се осъществява само в участък и по начин, който не пречи на останалите участници в движението да преминат. В настоящата ситуация това е невъзможно. По смисъл и практически, въпросните полицай реално спират движението Перник-София и София-с.Владая. Спирането на движение се осъществява законово с обозначения и светлинни сигнали от двете страни няколкостотин метра предварително. Следва да има и дежурен екип предупреждаващ за спряното движение. Също така спирането на движението следва да се регистрира в КАТ, да се издаде разрешение, протокол и т.н. При планувано спиране на движението, каквото по смисъл е това, следва предварително то да се синхронизира и да се уведоми Столична община.
Освен това участъкът е много рисков, първо защото видимостта в от двете посоки е ограничена заради дъгата на пътния участък, второ защото метри преди тази локация и отново без видимост е изхода от с. Владая, който се влива с основния поток на МПС към София-Център, трето защото участъка е неосветен.
Ако участниците спазват ЗДП, то в дадената ситуация всички МПС, които се движат в посока София-Център трябва да спрат зад принудително спрелия автомобил и стоящия безгрижно от ляво му полицай (четящ документи или разговарящ с водача на МПС). Дори често пристроените за ляв завой към с.Владая автомобили също трябва да спрат заради безумно смелия (или ако не смел, то безумен) полицай. Това тотално би блокирало пътя. Знаейки това полицаите в най-добрият случай понякога подмахват с ръка към водачите на автомобилите, подканяйки ги да нарушат ЗДП и да навлезнат изцяло в насрещното движение с много вероятен риск за ПТП, тъй като по никакъв начин това не е известено на движещите се в обратна посока автомобили.
Освен това, често дежурният полицай подканя водачът на спряното МПС (на мен ми се е случвало над 10 пъти) да пресече трите платна и да отиде да даде документи, справка и.. още нещо на колегата в КПП, защото там видимостта е по-малка. Не е тема на сигнала ми "даването на още нещо", но това пресичане от своя страна нарушава още няколко законови разпоредби и конституционни права на водача. За справка пътят е международен, натоварен и рисков. В района няма законова възможност да се пресекът тези три платна.
За финал - на може би 20-25 метъра от въпросното място за регулярно нарушение на законите от КАТ е изградена, но недовършена отбивка за тази цел - спиране и проверка на МПС. Тази отбивка не се използва по предназначение.
Като собственик на имот в с. Владая и като гражданин, силно се интересувам какви мерки ще вземете срещу това регулярно незаконно и рисково спиране на автомобили от органите на КАТ. Предварително да ви уточня преди да ме препратите, че това не е проблем единствено на КАТ, а и на Столична община, тъй като пътната мрежа и местата за проверка на МПС на КПП са на територията на Столична община и вие сте солидарно виновни при липса на инициатива по въпроса. Независимо дали даденият път спада към Републиканската пътна мрежа, вие трябва да инициирате отстраняването на проблема и ползването му по предназначение от институциите, които имат отношение. Противното би значило, че от този момент нататък вие ще сте солидарно отговорни с представителите на КАТ за бездействие при настоящия сигнал при всеки инцидент в следствие на проблема, с който ви запознах официално с този регистриран сигнал.
Благодаря ви! 

Допълнителна информация

Къде е проблемът?

Извън синя/зелена зона
Местоположение на проблема
[42.6361569287442,23.196280002594]
E871, 1641 Владая, България
район Витоша
Уточняващ адрес
район Витоша
Владая
E871
Статус
Приключен
Коментари
pkuzarov
22.03.2015 07:06:18

Здравейте,

Моля, подайте сигнала чрез Виртуалното деловодство  на Столична община на адрес: http://www.sofia.bg/virtdelovodstvo.asp

Отговори
История