Неработещи улични лампи

Подробно описание

Не работят две от  уличните лампи.

Допълнителна информация

Има ли номер на стълба, ако е номериран, и кой е той?

не
Местоположение на проблема
[42.625897311595,23.1949871778488]
улица „Елен“ 8-10, 1641 Владая, България
район Витоша
Уточняващ адрес
район Витоша
Владая
улица „Елен“
8-10
Статус
В процес на обработка
Коментари
Отговори
История