липса на осветление

Подробно описание

Липсва осветление на единични лампи от уличното осветление от два месеца. Посочения адрес е непосредствено до гората и неосветеността на улицата създава неудобство и страх за придвижване по улицата на живущите в района във вечерни часове от денонощието.

Допълнителна информация

Има ли номер на стълба, ако е номериран, и кой е той?

Местоположение на проблема
[42.6291042403229,23.2043159008026]
улица „Бели брег“ 15, 1641 Владая, България
район Витоша
Уточняващ адрес
район Витоша
Владая
улица „Бели брег“
15
Статус
В процес на обработка
Коментари
Отговори
История