Липсват данни от АС Орлов Мост

Подробно описание

Здравейте,

 

Забелязах, че в портала на системата за контрол на качеството на атмосферния въздух (http://93.123.36.139/) липсват данни от АС Орлов Мост. Ето връзка към празната графика:

http://93.123.36.139/graph-image.php?net_id=1&stat_id=2&raw_id=8

 

Статус
Получил уведомление
Коментари
Отговори
История